Dubbel-Plus

begeleiding bij hoogbegaafdheid

Basispakket

  • Intakegesprek met ouder(s) en kind
  • Opstellen individueel handelingsplan
  • Voorbereiding en verslaglegging
  • Benodigde materialen
  • Individuele begeleiding kind bestaande uit 8 bijeenkomsten van 50 minuten
  • Evaluatieverslag met conclusies en adviezen
  • Evaluatiegesprek met ouder(s)

Kennismakingsgesprek (telefonisch 15 - 20 minuten)

Informatief gesprek ouder(s) 

intake of advies                                                   uurtarief

Begeleiding voor kinderen / jongeren            50 minuten

Begeleiding voor scholen                                  uurtarief

Teamvoorlichting op scholen                            uurtarief

Diverse trainingen voor ib'ers, leerkrachten en ouders * inhoud, afstemming en prijs in overleg

€ 750,00


gratis


€ 60,00

€ 75,00

€ 85,00

€ 175,00

* Deze tarieven zijn niet BTW-belast. Er wordt dus 0% BTW in rekening gebracht.

De BTW-onderwijsvrijstelling

In principe zijn beroepsopleidingen vrijgesteld van de heffing van omzetbelasting (BTW) als ze worden aangeboden door een instelling ingeschreven in het CRKBO Register Instellingen, of door een zelfstandig werkende docent die is ingeschreven in het CRKBO Register Docenten

Voor individuele begeleiding is het in veel gevallen mogelijk een vergoeding te krijgen via een persoonsgebonden budget (PGB). Ouders zijn zelf verantwoordelijk voor de aanvraag en declaratie hiervan. Voor informatie en hulp kunt u altijd contact met ons opnemen. We helpen u graag bij de aanvraag.